1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Актуальні НОВИНИ для платників податків Кривого Рогу від Північної податкової станом на 14.11.16

141116 16

Внесено зміни до податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо її заповнення
Міністерство фінансів України наказом від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» (далі – Наказ №821) внесені зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та у новій редакції викладена Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
Відповідно до пункту 3 Наказу №821, він набирає чинності з 31.12.2016.
Так, зокрема, оновлена податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – Декларація) складається із семи розділів та містить два додатки, а саме:
- Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами (додаток Ф1);
- Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (додаток Ф2).
Нагадаємо, що до внесення змін Декларація складалася з восьми розділів та чотирьох додатків, а саме:
- Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України (додаток Ф1);
- Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами (додаток Ф2);
- Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України (додаток Ф3);
- Розрахунок податкових зобо’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (додаток Ф4).

Умови застосування РРО ФОП – платниками єдиного податку
Криворізька північна ОДПІ нагадує, що порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП) – платниками єдиного податку визначені у пункті 296.10 ст.296 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями, відповідно до якого РРО не застосовуються ФОП – платниками єдиного податку:
- першої групи;
- другої і третьої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 мільйон гривень.
У разі перевищення у календарному році обсягу доходу понад 1 мільйон гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Затверджено перелік товарів, робіт і послуг, на вартість яких на період проведення АТО не проводиться коригування фінрезультату
Повідомляємо, що Кабінет Міністрів України постановою від 26.10.2016 №758 (далі – Постанова №758) затвердив перелік товарів, виконаних робіт, наданих послуг, вартість яких на період проведення антитерористичної операції (АТО) включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату оподаткування.
До зазначеного переліку входять:
- спеціальні засоби індивідуального захисту;
- технічні засоби спостереження;
- лікарські засоби;
- засоби особистої гігієни;
- продукти харчування;
- предмети речового забезпечення,
які добровільно передані Збройним Силам, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, що утримуються за рахунок коштів держбюджету.
Зазначена Постанова дозволить тимчасово, на період проведення АТО, суб’єктам господарювання, які надають благодійну допомогу учасникам АТО, отримати податкову пільгу зі сплати податку на прибуток підприємств.
Зазначений перелік затверджено відповідно до пункту 33 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.
Постанова №758 набрала чинності 02.11.2016.

Внесені зміни до порядків реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій
Звертаємо увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2016 №837 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2016 за №1323/29453) (далі – Наказ №837) внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій».
Так, зокрема, відповідно до змін, внесених Наказом №837, передбачено наступне:
«у разі наявності у суб’єктів господарювання книг обліку розрахункових операцій (далі – книги ОРО) за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28 серпня 2013 року №417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за №1618/24150 (у редакції наказу Міністерства доходів і зборів України від 24 грудня 2013 року №844) (далі – Порядок №417), такі книги ОРО можуть бути зареєстровані, перереєстровані у відповідному контролюючому органі, а також використовуватись відповідно до абзацу п’ятого цього пункту;
зареєстровані книги ОРО за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до Порядку №417, можуть використовуватись суб’єктами господарювання до скасування реєстрації таких книг ОРО. У разі наявності розрахункових операцій за підакцизні товари такі книги ОРО можуть використовуватись за умови відображення сум акцизного податку (або іншого податку) у графах, в яких відображається сума податку на додану вартість».
Наказ №837 набрав чинності 04.11.2016 (опубліковано в «Офіційному віснику України» від 04.11.2016 №85).

Затверджені нові типові форми з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядок їх складання
Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 №818, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.10.2016 за № 1336/29466 (далі – Наказ №818), затверджені нові типові форми з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, а саме:
- Акт введення в експлуатацію основних засобів;
- Акт приймання-передачі основних засобів;
- Акт внутрішнього переміщення основних засобів;
- Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів;
- Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів;
- Акт списання основних засобів (часткової ліквідації);
- Акт списання групи основних засобів;
- Акт списання транспортних засобів;
- Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду;
- Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів;
- Інвентарна картка групового обліку основних засобів;
- Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень;
- Розрахунок амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів);
- Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів;
- Акт переоцінки основних засобів.
Зазначеним Наказом також затверджено Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору.
Наказ №818 набрав чинності 04.11.2016, тобто з дня його офіційного опублікування (опубліковано в «Офіційному віснику України» від 04.11.2016 №85).

До увагу суб’єктів господарювання, які здійснюють переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв!
Криворізька північна ОДПІ інформує, що 04.11.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 №864 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв» (далі – Постанова №864), якою внесені зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 №806.
Порядок затверджено відповідно до статті 230 «Акцизні склади» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Відповідно до пункту 2 Порядку адміністратором та держателем Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі – Реєстр) є Державна фіскальна служба.
Постановою №864 передбачено, що Реєстр адаптують до автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності».
Зміни, внесені Постановою №864, передбачають наступне:
- для формування та подання товарно-транспортних накладних (далі – ТТН) до Реєстру адміністратор Реєстру безоплатно надає суб’єктам господарювання спеціалізоване програмне забезпечення (п.11 Порядку);
- суб’єкт господарювання формує ТТН у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому законодавством порядку.
Після складення ТТН на них накладаються електронні цифрові підписи (далі – ЕЦП) у такому порядку:
- перший – ЕЦП бухгалтера або особи, відповідальної за облік відвантажених матеріальних цінностей;
- другий – ЕЦП керівника або особи, на яку покладено відповідні обов’язки;
- третій – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки (за наявності).
Для надання права підпису ТТН зазначеним особам суб’єкт господарювання подає контролюючому органу за місцем реєстрації посилені сертифікати відкритих ключів ЕЦП таких осіб.
Підтвердженням факту реєстрації ТТН у Реєстрі є наявність квитанції в електронній формі (п.12 Порядку).
Відповідно до пункту 2 Постанови №864 вона набирає чинності через рік з дня її опублікування (опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 04.11.2015 №205).

Внесені зміни до програмних забезпечень ДФС для формування та подання звітності в електронному вигляді
Повідомляємо, що на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) в електронному сервісі «Електронна звітність» у розділі «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»» розміщено перелік змін та доповнень станом на 03.11.2016 до програмних забезпечень (далі – ПЗ):
- «Системи формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних в електронному вигляді» (версія 1.36.4.0);
- спеціалізованого клієнтського ПЗ для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» (версія 1.25.3.0).
Так, зокрема, зазначені зміни містять нові версії наступних документів:
- податкової декларації з податку на прибуток підприємств (річна) (код форми J0108103) з додатками до неї;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємств (для сільськогосподарських підприємств) (код форми J0100515) з додатками до неї;
- розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__рік (код форми J0303306);
- товарно-транспортної накладної на переміщення спирту етилового (коди форм F/J1204101);
- товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв (коди форм F/J1204201).
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 07.09.2016 №813 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2016 за №1290/29420) внесено зміни у такі форми:
- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4) (коди форм F/J3000410);
- Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб (заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення) (код форми J3040210);
- Таблиця 8 Додатка 4. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом… (код форми J3040810).
З повним переліком змін та доповнень можна ознайомитись на веб-порталі ДФС шляхом їх завантаження за посиланням:
http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/

Податковий календар листопада 2016 року
Криворізька північна ОДПІ інформує
15 листопада, вівторок, останній день подання:
- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень 2016 року (форма №ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;
- довідки про використані розрахункові книжки за жовтень 2016 року

До уваги платників податків: про нові технологічні сертифікати шлюзу приймання звітності ДФС!
Звертаємо увагу, що Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив наступне.
АЦСК ІДД ДФС сформовано нові технологічні сертифікати шлюзу приймання та обробки електронної звітності ДФС, які необхідно буде використовувати з 15.11.2016 при поданні електронних звітів до ДФС.
Завантажити зазначені вище технологічні сертифікати можна у розділі «Сертифікати АЦСК» за посиланням:
http://acskidd.gov.ua/ca-certificates

Місцеві бюджети Криворіжжя за десять місяців 2016 року отримали 1569,9 мільйона гривень
Криворізькою північною ОДПІ з початку року забезпечено надходжень до місцевих бюджетів в сумі 1 569,9 млн.грн, що на 313,5 млн.грн більше, ніж за відповідний період минулого року.
У розрізі платежів за десять місяців поточного року до місцевих бюджетів надійшло:
- податку на доходи фізичних осіб – 748,8 млн.грн.;
- рентної плати за використання надрами – 175,4 млн.грн.;
- плати за землю – 352,1 млн.грн.;
- єдиного податку – 48,5 млн.грн.;
- акцизного податку – 93,2 млн.грн.;
- екологічного податку – 61,2 млн.грн.
Заступник начальника Криворізької північної ОДПІ Владислав Воінов нещодавно на брифінгу зазначив, що надходження коштів до місцевого бюджету є запорукою ефективного розвитку економіки регіону.

Роман Насіров: ДФС виконує завдання з надходжень до бюджетів
Про обсяги надходжень до бюджету України, забезпечені Державною фіскальною службою, повідомив Голова ДФС Роман Насіров під час виступу на інвестиційному форумі «Citi Investment Forum».
Як зазначив очільник служби, протягом 10 місяців цього року до зведеного бюджету надійшло (збір) більше 596 млрд гривень. Тобто на понад 130 млрд гривень більше у порівнянні з минулим роком.
«ДФС регулярно наповнює державний бюджет та забезпечує виконання поставлених завдань цього року. Так, до місцевих бюджетів надійшло 116,4 млрд гривень податків і зборів, при тому що у минулому році – 79,7 млрд гривень. Позитивна динаміка і з надходжень до загального фонду державного бюджету – спрямовано майже 480 млрд гривень, тоді як у минулому році – 382,9 млрд грн., тобто на 96,9 млрд гривень більше», - наголосив Роман Насіров.
Керівник служби підкреслив, що робота, яка здійснюється ДФС, спрямована на створення чіткої і прозорої системи наповнення бюджетів усіх рівнів. «Впевнений, ми зможемо забезпечити виконання поставлених перед відомством завдань та покращити інвестиційний клімат для суб’єктів господарювання», - додав він.

У разі припинення підприємницької діяльності платнику єдиного внеску - ФОП необхідно знятись з обліку в контролюючих органах
У разі надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру платник єдиного внеску (фізична особа – підприємець) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення) та здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску.
Законом України від 13 травня 2014 року № 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом» внесено зміни до Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464).
Зняття з обліку платників єдиного внеску – фізичних осіб – підприємців, здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (абз. 7 частини 1 ст. 5 Закону № 2464).
У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою – підприємцем (частини 4 ст. 6 Закону № 2464).
При цьому останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи (частина 8 ст. 9 Закону № 2464).
Платник єдиного внеску (фізична особа – підприємець) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення) та здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску.
До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску.
Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

За жовтень роботодавці звітують за оновленою формою звіту з єдиного внеску
Наказом Міністерства фінансів України від 07.09.2016 р. № 813 внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску.
У зв’язку з цим, роботодавці повинні будуть подавати звіт з єдиного внеску за жовтень 2016 року з урахуванням внесених змін.
Нагадуємо: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування необхідно сформувати та подати до органів доходів і зборів протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

Премії та надбавки оподатковуються податком на доходи фізичних осіб
Зазначаємо, що доплати, надбавки та премії, які нараховуються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, включаються до складу заробітної плати платника податку й підлягають оподаткуванню в тому місяці, у якому здійснені нарахування.
Так, відповідно до пп. 14.1.48 ПКУ, заробітна плата для цілей р. IV ПКУ — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
При цьому за пп. 2.2 р. 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5), до фонду додаткової заробітної плати належать доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. А до інших заохочувальних і компенсаційних виплат включаються винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні й інші грошові та матеріальні виплати, не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми (пп. 2.3 р.2 Інструкції № 5).
Заробітна плата, згідно з пп. «є» пп. 14.1.54 ПКУ, належить до доходів із джерелом їх походження з України та є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 163.1.2 ПКУ. Своєю чергою, податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника ПДФО, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його кошти, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 ПКУ).
Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування (пп. 1.6.2 пп. 1.6 р.1 Інструкції № 5).

Строк дії довідки про відсутність заборгованості становить 10 календарних днів від дня реєстрації такої довідки в контролюючому органі
Відповідно до пп. 2, 3 Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567, довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів видається за основним місцем обліку платника податків, який звертається за наданням послуги, безоплатно на підставі заяви про видачу довідки.
У заяві на отримання довідки платник податків зазначає нормативно-правовий акт, положеннями якого визначено необхідність підтвердження відсутності у платника податків податкового боргу, що оформлюється довідкою, яка надається контролюючим органом.
Строк розгляду заяви платника податків та видачі довідки або направлення відмови в її наданні становить п’ять робочих днів з дня отримання такої заяви органом доходів і зборів (п. 4 Порядку).
Пунктом 6 Порядку визначено, що строк, протягом якого довідка може бути видана, має відповідати визначеному у ній строку дії. Якщо платник податків не звернувся до органу доходів і зборів за отриманням довідки протягом строку її дії, вона підшивається до справи платника податків.
Згідно з формою довідки у ній зазначається строк її дії, який становить 10 календарних днів від дня реєстрації такої довідки в контролюючому органі.
Слід знати, за наявності у платника податків податкового боргу органом доходів і зборів готується лист платнику податків (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо видачі довідки, який надсилається на адресу платника податків (п. 8 Порядку).

Термін дії сертифікатів електронних ключів – два роки
Нагадуємо, що з 01 листопада 2013 року було подовжено термін дії посилених сертифікатів ключів – до двох років з моменту їх формування.
Відповідно до положень Регламенту АЦСК ІДД посилені сертифікати відкритих ключів надаються виключно в електронному вигляді шляхом їх розміщення на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД (http://acskidd.gov.ua).
Відтак, фахівці фіскального відомства звертають увагу користувачів, для завчасного здійснення процедури повторної генерації електронних ключів, у зв’язку з закінченням терміну дії сертифікатів і особистих ключів, платникам податків варто перевірити їх термін дії.

Криворізька Північна податкова,
спеціально для рубрики
Новини Кривого Рогу
сайту Весь Кривий Ріг

Добавить комментарий