1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Актуальні новини для платників податків Кривого Рогу від Північної податкової, станом на 30.01.17р.

300117 8

Плата за землю – податкові зміни 2017
Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статей 282, 288 – 289 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які регламентують правила нарахування плати за землю та орендної плати.
Законом внесено зміни у частині адміністрування плати за землю, зокрема:
- передбачено звільнення від сплати земельного податку для деяких категорій державних і комунальних закладів та установ, а саме:
а) державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку, а також дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
б) державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- встановлено, що договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ); розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території. Річна сума платежу для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується КМУ, не може перевищувати 0,1% нормативної грошової оцінки;
- з метою індексації нормативної грошової оцінки встановлено нову верхню граничну межу індексу споживчих цін – якщо індекс споживчих цін перевищує 115%, такий індекс застосовується із значенням 115.

Змінено ставки акцизного податку
Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни, зокрема, до пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яким регулюються ставки акцизного податку.
З 01.01.2017 діють нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що не маркуються марками акцизного податку (до 8,5% об’ємних одиниць), тютюн і тютюнові вироби та пальне.
З 01.03.2017 почнуть діяти нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (пункт 1 розділу II Закону №1791).
Так, пунктом 8 розділу I Закону №1791 внесені зміни, зокрема, до п.п.215.3.1 п.215.3 ст.215 ПКУ щодо ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, відповідно до яких ставки податку збільшено:
► на 12%:
- на вина кріплені, вермути – з 7,16 грн. до 8,02 грн. за 1 л;
- на вина ігристі та газовані – з 10,40 грн. до 11,65 грн. за 1 л;
- на пиво – з 2,48 грн. до 2,78 грн. за 1 л;
- на сидр і перрі (без додання спирту) – з 0,95 грн. до 1,06 грн. за 1 л;
► на 18%:
- на коньяки – з 89,94 грн. до 105,80 грн. за 1 л;
► на 20%:
- на лікеро-горілчану продукцію – з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;
- на інші зброджені напої з доданням спирту – з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;
- на спиртовмісні харчові продукти з вмістом спирту етилового більше 8,5% об’ємних одиниць – з 141,06 грн. до 169,27 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.
Окремо виділено плодово-ягідні вина без додання спирту, тобто зброджені напої, одержані виключно у результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5% об’ємних одиниць, на які встановлено ставки, як на сидр і перрі (без додання спирту), у розмірі 1,06 грн. за 1 л.
Ставки акцизного податку на слабоалкогольні напої (до 8,5% об’ємних одиниць) доведено до єдиних ставок із лікерно-горілчаними виробами, тобто зменшено з 211,59 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.
Ставки акцизного податку на сухі вина не змінено і складають 0,01 грн. за 1 л.

Оподаткування доходу, отриманого ФОП, місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія
Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Так, зокрема, підпунктом 5 пункту 135 розділу I Закону №1791 підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено пунктом 38, яким визначено особливості справляння податків і зборів на період проведення антитерористичної операції, для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, визнана такою відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», або населені пункти на лінії зіткнення, та/або платників податків, які мають об’єкти оподаткування, з яких сплачуються місцеві податки, збори.
Дія цього пункту не поширюється на територію України, визнану тимчасово окупованою відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
Відповідно до підпункту 38.9 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX ПКУ під час нарахування (виплати) фізичним особам  підприємцям (ФОП), місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія пункту 177.8 статті 177 ПКУ.

З 2017 року розширено поняття «незалежна професійна діяльність»
Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яка містить визначення понять.
Так, зокрема, з урахуванням змін, внесених підпунктом 3 пункту 1 розділу I Закону №1791 до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, незалежна професійна діяльність це – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;
Таким чином з 2017 року до осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю також відносяться і приватні виконавці.

У 2017 році змінено ставки акцизного податку на тютюн і тютюнові вироби
Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни, зокрема, до пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яким регулюються ставки акцизного податку.
Так, пунктом 8 розділу I Закону №1791 внесені зміни, зокрема, до підпунктів 215.3.2 – 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 ПКУ щодо ставок акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, відповідно до яких:
► на 40% збільшено:
• специфічні ставки податку:
- на тютюнові вироби – з 318,26 грн. до 445,56 грн. за 1000 шт.;
- на тютюнову сировину, тютюнові відходи, тютюн та замінники тютюну – з 399,84 грн. до 559,78 грн. за 1 кг (нетто);
• мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку із сигарет з фільтром та без фільтра і цигарок – з 425,75 грн. до 596,05 грн. за 1000 штук. При цьому, адвалорну ставку акцизного податку на сигарети з фільтром та без фільтра і цигарки залишено без змін на рівні 12%.
Для визначення бази оподаткування акцизним податком для тютюну, замінників тютюну, тютюнової сировини та тютюнових відходів ПКУ доповнено новою нормою щодо ваги нетто, а саме:
«Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі, якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)».

Платники Дніпропетровщини спрямували на підтримку української армії понад 1,25 мільярда гривень
Саме стільки військового збору надійшло до державного бюджету від платників Дніпропетровської області впродовж 2016 року. Це перевищує фактичні показники 2015 року на 158,5 млн. грн., або на 14,5 відсотків.
Зокрема, за грудень минулого року надходження військового збору склали 137,4 млн. грн., що на 11,2 млн. грн., або майже на 9 відсотків більше, ніж у грудні 2015 року.
Нагадуємо, ставка для обчислення військового збору складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи, як в Україні, так і за її межами, фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Які штрафи при порушенні строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування?
Відповідно п. 120-1.1 Податкового Кодексу України з 01.01.2017 року порушення граничного строку реєстрації податкових накладних (далі – ПН) та розрахунків коригування (далі – РК) у ЄРПН тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог ст. 192 та ст. 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:
• 10% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – у разі порушення строку реєстрації до 15 к.д.;
• 20% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – від 16 до 30 к.дн.;
• 30% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – від 31 до 60 к.дн.;
• 40% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК- від 61 до 365 к.дн.

Змінено правила нарахування пені та її розмір
Звертаємо увагу, що з 01.01.2017 р. змінені правила нарахування пені та її розмір.
Якщо суму грошового зобов’язання визначає контролюючий орган за результатами податкової перевірки чи у випадках, не пов’язаних із проведенням таких перевірок, то пеня нараховується, починаючи з першого робочого дня після закінчення строку, установленого для сплати податкового зобов’язання (у т.ч. за період адміністративного та/або судового оскарження).
Якщо суму податкового зобов’язання визначає сам платник податків або податковий агент, у такому разі нарахування пені провадиться після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.
Щодо розміру пені, то відтепер у разі нарахування зобов’язання до сплати (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності й без урахування пені) самим платником або податковим агентом, розмір пені становить 100% річних облікової ставки Нацбанку, яка діє на кожен календарний день (к.д.) прострочення, включаючи день погашення.
У випадку нарахування податкового зобов’язання (з урахуванням штрафів за наявності й без урахування пені) контролюючим органом або в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, коли її розмір не встановлений, пеня нараховується за кожен к.д. прострочення, включаючи день погашення, у розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожен такий день.

Як застосовувати в 2017 році ПСП до зарплати батька, який має чотирьох дітей
У разі якщо платник податку має на утриманні 4-х дітей віком до 18-ти років, граничний розмір доходу, що дозволяє скористатися податковою соціальною пільгою у 2017 році, становитиме 8960,00 грн на місяць (2240,0 грн х 4), а розмір податкової соціальної пільги сягає 3200,0 грн (800 грн х 100% х 4).
Оскільки скористатися правом на ПСП може тільки один із батьків — платників податку, то в заяві також потрібно зазначити, що чоловік (дружина) такого платника податку під час одержання ПСП за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей

Яка сума нецільової благодійної допомоги у 2017 році не обкладатиметься ПДФО
Відповідно до пп. 170.7.3 Податкового Кодексу України, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у т.ч. матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, установленого на 1 січня такого року (у 2017 році — 2240 грн).
До того ж положення пп. 170.7.3 ПКУ не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені пп. 165.1.47 ПКУ.

Роздрібний акциз з пального скасовано
Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині акцизного податку.
Так, зокрема, підпунктом 2 пункту 1 розділу I Закону №1791 у п.п.14.1.212 п.14.1 ст.14 ПКУ із визначення терміну «реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» вилучено положення щодо реалізації пального, як фізичного відпуску з автозаправної станції (АЗС) та/або автомобільної газозаправної станції (АГЗС) незалежно від форми розрахунків.
Таким чином, з 01.01.2017 скасовано акцизний податок із роздрібного продажу пального.
З урахуванням змін, внесених Законом №1791 до п.п.14.1.212 п.14.1 ст.14 ПКУ, у п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 ПКУ виключена норма, відповідно до якої для пального, що реалізується суб’єктами господарювання у роздрібній торгівлі, ставка акцизного податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.
Акцизний податок з роздрібного продажу пального у розмірі 0,042 євро за 1 л, який сплачувався до місцевих бюджетів за місцезнаходженням АЗС та/або АГЗС, перенесено до основної ставки акцизного податку, що сплачується виробниками та імпортерами.
Водночас на суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального та не є платниками акцизного податку з роздрібного продажу пального, як і раніше, поширюються норми ПКУ щодо функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального.
Такі суб’єкти господарювання не заповнюють розділ II додатка 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації акцизного податку
Звертаємо увагу, що зазначені норми стосуються лише операцій з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пальним, здійснені після 01.01.2017.

Новації податкового законодавства стосуються майже кожного!
Наприкінці минулого року президентом підписано Закон України про Державний бюджет на 2017 рік та ряд інших нормативно-правових актів, які внесли зміни до Податкового кодексу й вступили в юридичну силу вже з першого січня поточного року, - про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Криворізької північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Владислав Воінов.
Найголовнішою новиною є законодавче встановлення мінімальної заробітної плати за повний відпрацьований місяць – 3200 гривень.
«Звертаю увагу всіх працедавців і найманих працівників, що нарахування зарплати за місяць нижче мінімальної, й відповідно, сплати єдиного внеску з неповної заробітної плати приводить до втрати страхового стажу, а значить до заниження розміру пенсії у майбутньому» – підкреслив посадовець.
З урахуванням зростання мінімальної заробітної плати змінилися й умови сплати податків фізичними особами підприємцями.
Так, сума щомісячного платежу єдиного внеску для платників спрощеної системи оподаткування, зокрема 2 та 3 групи, виросла з 352 гривень в грудні 2016 року до 704 гривень, починаючи з 1 січня поточного року.
Крім того, для другої групи «спрощенців» збільшаться суми єдиного податку, оскільки ставки податку прив'язані до мінімальної заробітної плати. Максимальна ставка єдиного податку для другої групи складає 20 відсотків від мінімальної зарплати тобто – 640 гривень.
«Також, хотілося звернути увагу платників спрощеної системи оподаткування 2 і 3 групи. При отриманні доходів за рік в сумі понад 1 млн.грн. обов'язковим є використання касового апарату при проведенні розрахунків з покупцями» - наприкінці зустрічі повідомив Владислав Воінов.

Оподаткування доходу від оренди майна
Криворізька північна ОДПІ повідомляє, що відповідно до пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 Кодексу.
Порядок оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду) визначено п. 170.1 ст. 170 Кодексу, згідно з пп. 170.1.1 податковим агентом платника податку — орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.
При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.
Згідно з пп. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1 — 170.1.3 цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою 18 %.
Крім того, відповідно до п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (збору) (форма 1 ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Роман Насіров: Результати минулого року закладають фундамент для зростання економіки в 2017 році
2016 рік для Державної фіскальної служби став роком рекордів. До зведеного бюджету надійшло 758,5 млрд гривень. Таким чином, у порівнянні з 2015 роком надходження до зведеного бюджету було збільшено на 171,4 млрд гривень, тобто на 6 млрд доларів США. Про це повідомив Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров під час прес-конференції «Початок 2017 року: перспективи, плани, прогнози».
Крім того, за його словами, у 2016 році було відшкодовано 94,4 млрд гривень податку на додану вартість, в порівнянні з 2015 роком - це більше на 26 млрд гривень або на 38%.
«Зросли податкові та митні платежі. Податкові платежі на 32,6% відповідно до 2015 року, митні платежі - на 32,9% до 2015 року. Такі результати 2016 року закладають підґрунтя для нових досягнень у поточному році - перевиконання доходної частини бюджету і, як наслідок, зростання економіки», - зазначив очільник служби.
«Цей рік також почався з рекорду - у січні зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування ПДВ. Платниками задекларовано до сплати 22,4 млрд гривень ПДВ. Ці гроші підуть на пенсії, заробітну плату, виплати малозабезпеченим, фінансування інфраструктурних проектів», - додав Роман Насіров.

Роман Насіров: У 2017 році прогнозується збільшення платежів до Державного бюджету на 99,5 млрд. гривень
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров під час прес-конференції «Початок 2017 року: перспективи, плани, прогнози» повідомив про пріоритети діяльності ДФС на 2017 рік.
Серед пріоритетів на поточний рік - детінізація економіки України за рахунок боротьби з податковим шахрайством та митними правопорушеннями, продовження електронізації сервісів ДФС, розвиток інфраструктури та розбудова інституційного потенціалу, а також посилення міжнародної співпраці завдяки отриманню підтримки з боку партнерів
Роман Насіров зазначив, що у 2017 році прогнозується збільшення платежів до Державного бюджету на 99,5 млрд гривень або на 19,2% у порівнянні з 2016 роком. Зокрема, ПДВ з ввезених товарів - на 31,3 млрд або на 17,3%, ПДВ з вироблених в Україні товарів - на 26,3 млрд або на 48,6%, надходження акцизного податку - на 16,5 млрд або на 29,9%.
«Також ми продовжуємо виступати за налагодження діалогу з підприємцями. Реалізація планів на 2017 рік дозволить продовжити підвищення соціальних стандартів в Україні, покращить імідж ДФС та посилить довіру до фіскальних органів», - підкреслив Роман Насіров.

Криворізька північна ОДПІ,
спеціально для рубрики
Новини Кривого Рогу
сайту Весь Кривий Ріг

Додати коментар