1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Як повідомляє «Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради», 24 березня поточного року набув чинності Закон України від 15.03.2022 №2136-ІХ, який визначає особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану

060422 16 min

Основне, що слід знати про цей Закон.

Роботодавцям дозволяється:

• відтермінувати виплату заробітної плати до моменту відновлення діяльності підприємства у разі неможливості своєчасної її виплати внаслідок ведення бойових дій або інших обставин непереборної сили;

• змінювати істотні умови праці без попереднього повідомлення про це працівників не пізніше ніж за два місяці;

• звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його (працівника) тимчасової непрацездатності та відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) та без погодження з профспілковими органами;

• для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, переводити працівника без його згоди на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, в тому числі у іншу місцевість (крім місцевості, на території якої тривають активні бойові дії).

Змінюються норми робочого часу та часу відпочинку:

• нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 60 годин на тиждень (було 40 годин) та 50 годин на тиждень при скороченій тривалості робочого часу (було 24 та 36 годин);

• тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин;

• скасовуються будь-які обмеження щодо надурочних робіт, заборона залучення до робіт у вихідні, святкові та неробочі дні, а також скорочена тривалість робочого дня напередодні святкових та неробочих днів та у нічний час.

Змінюються права та гарантії певних категорій працівників:

• працівникам, які залученні до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, не дозволяється розривати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у заяві, у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існуванням загрози для життя і здоров’я працівника, та може не надаватися відпустка будь-якого виду (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до 3-х років);

• дозволяється за їх згодою залучати до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року, осіб з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота;

• дозволяється за їх згодою залучати жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також до підземних робіт.

• дозволяється за їх згодою залучати працівників, які мають дітей, до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направляти у відрядження.

Інспекція з питань праці та зайнятості
Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
консультує за телефонами:
067-838-38-39,
(0564) 92-02-24.

Підготувала до публікації
Юлія ЛАПОЧКІНА,
спеціально для рубрики
Новини Кривого Рогу
сайту Весь Кривий Ріг

Додати коментар